ข่าวประชาสัมพันธ์

23 มิถุนายน 2023

การเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา  ในสังกัดสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

18 กุมภาพันธ์ 2023

Basic Kick Korea

17 ตุลาคม 2022

แจ้งรายละเอียดผู้สมัครอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2022 (รอบพิเศษ)

31 สิงหาคม 2022

การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2565

7 เมษายน 2022

สรุปผลการแข่งขัน รายการ G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้

7 ตุลาคม 2021

เปิดรับสมัครขอรับทุนของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำการศึกษา 2564

23 มีนาคม 2021

ประกาศระเบียบการย้ายสังกัดโดจัง

23 มีนาคม 2021

ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่รุ่นยุวชน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

15 มีนาคม 2021

ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่ รุ่นยุวชน และ รุ่นประชาชน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

11 มีนาคม 2021

ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่ รุ่นเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.