ประกาศทั่วไป

19 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2567

14 กุมภาพันธ์ 2024

กำหนดการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 1 (T6) Nongkhai

2 กุมภาพันธ์ 2024

1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 1 Nongkhai (T6)

2 กุมภาพันธ์ 2024

ระเบียบ Thailand Ranking

29 มกราคม 2024

การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2024 Course 2

29 มกราคม 2024

Poomsae Referee Seminar & Poomsae Referee Refresher Course 2024

15 มกราคม 2024

การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2024

11 มกราคม 2024

คู่มือ Admin โดจัง ระบบ TMS

26 ธันวาคม 2023

รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ TMS

25 ธันวาคม 2023

รับสมัครเข้าร่วมอบรม Kyorugi Referee Seminar & Kyorugi Referee Refresher Course 2024

17 พฤศจิกายน 2023

ประกาศรับสมัครงาน

10 พฤศจิกายน 2023

การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประจำปี 2567

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.