ประกาศทั่วไป

5 กันยายน 2023

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทพุมเซ่

4 สิงหาคม 2023

การอบรม Poomsae Coach License Seminar 2023

4 สิงหาคม 2023

การอบรม Poomsae Referee Seminar & Poomsae Referee Refresher Course 2023

27 กรกฎาคม 2023

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ในรุ่นยุวชนและเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือก

19 กรกฎาคม 2023

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์เพื่อคัดเลือกตัวเข้าร่วม การแข่งขัน 7th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships และ 5th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships

29 มิถุนายน 2023

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว( รุ่นยุวชน )

16 พฤษภาคม 2023

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค ประจำปี 2566

12 พฤษภาคม 2023

ประกาศเรื่องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

18 เมษายน 2023

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัว

7 เมษายน 2023

ผลการแข่งขัน GH BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้

1 เมษายน 2023

การเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว เพิ่มเติม

28 มีนาคม 2023

เรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.