ประกาศทั่วไป

16 พฤษภาคม 2023

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค ประจำปี 2566

12 พฤษภาคม 2023

ประกาศเรื่องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

18 เมษายน 2023

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัว

7 เมษายน 2023

ผลการแข่งขัน GH BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้

1 เมษายน 2023

การเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว เพิ่มเติม

28 มีนาคม 2023

เรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

27 มีนาคม 2023

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

8 มีนาคม 2023

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ประจาปี 2566 (เพิ่มเติม)

28 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว (เพิ่มเติม)

28 มกราคม 2023

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ประจำปี 2566

27 มกราคม 2023

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย ประเภทพุมเซ่

15 พฤศจิกายน 2022

การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.