ประกาศทั่วไป

4 มิถุนายน 2024

ประกาศสำหรับการต่ออายุสมาชิก TMS

2 มิถุนายน 2024

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัว

24 พฤษภาคม 2024

1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 4 (T6) จังหวัดสงขลา

8 พฤษภาคม 2024

การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Chuncheon 2024 World Taekwondo Junior Championships

22 เมษายน 2024

ระเบียบการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 3 (T6) จังหวัดเชียงใหม่

21 มีนาคม 2024

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3

20 มีนาคม 2024

กำหนดการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 2 (T6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13 มีนาคม 2024

การแข่งขันกีฬา G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ประเภทต่อสู้

6 มีนาคม 2024

ประกาศการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 26th Asian Taekwondo Championships

5 มีนาคม 2024

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ประจำปี 2567

1 มีนาคม 2024

ระเบียบการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 2 (T6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2567

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.