ประกาศทั่วไป

8 มีนาคม 2023

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ประจาปี 2566 (เพิ่มเติม)

28 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว (เพิ่มเติม)

28 มกราคม 2023

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ประจำปี 2566

27 มกราคม 2023

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย ประเภทพุมเซ่

15 พฤศจิกายน 2022

การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด

31 ตุลาคม 2022

สรุปผลการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

29 กันยายน 2022

การ ผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

16 กันยายน 2022

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

27 พฤษภาคม 2022

ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่ รุ่นประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

8 มีนาคม 2022

ประกาศ ชุดการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

22 ธันวาคม 2021

ขยายวันการส่งเอกสารการรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในปี พ.ศ.2565

9 พฤศจิกายน 2021

การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในปี พ.ศ.2565

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.