สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

การ ผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2 […]

การ ผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่ Read More »

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

กำหนดการแข่งขัน วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ณ ไอส์แลนด์ฮอล

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่ Read More »

การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก **หมายเหตุ**

การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Cadet & Junior Taekwondo Poomsae Championships

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Cadet & Junior Taekwondo Poomsae Championships Read More »

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ที่ผ่านการคัดเลือกตัวรอบที่ 1 เพื่อเตรียมตัวคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Cadet & Junior Taekwondo Poomsae Championships

ในการนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ที่ผ่านการคัดเลือกตัวรอบที่ 1 เพื่อเตรียมตัวคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Cadet & Junior Taekwondo Poomsae Championships Read More »

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขัน 2022 Asian Taekwondo Junior Championships และ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว 1.เป็นนักกีฬาที่มีอา

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขัน 2022 Asian Taekwondo Junior Championships และ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships Read More »