ADMIN

ผลการแข่งขัน GH BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้

สรุปผลการแข่งขัน GH BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไ […]

ผลการแข่งขัน GH BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้ Read More »

ประกาศ เรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว (เพิ่มเติม)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว 1. เป็นนักกีฬาที่มีอ

ประกาศ เรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว (เพิ่มเติม) Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่าน การพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาเทควันโด Class 3 ประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบผ่าน การพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาเทควันโด Class 3 ประจำปี 2565 Read More »

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว 1. เป็นนักกีฬาที่มีอ

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว Read More »