เทควันโดไทย

รายชื่อผู้สอบผ่าน การพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาเทควันโด Class 3 ประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบผ่าน การพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาเทควันโด Class 3 ประจำปี 2565 Read More »

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว 1. เป็นนักกีฬาที่มีอ

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว Read More »

การ ผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2

การ ผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่ Read More »

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

กำหนดการแข่งขัน วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ณ ไอส์แลนด์ฮอล

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่ Read More »