ประกาศโครงการอบรม

15 มกราคม 2024

การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2024

19 มกราคม 2023

การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023

19 มกราคม 2023

รับสมัครเข้าร่วมอบรม Kyorugi Referee Refresher Course 2023

16 มกราคม 2023

รายชื่อผู้สอบผ่าน การพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาเทควันโด Class 3 ประจำปี 2565

26 กันยายน 2022

การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2022 (รอบพิเศษ)

26 สิงหาคม 2022

แจ้งรายละเอียดการสมัครอบรม การอบรม Poomsae Coach License Seminar 2022

10 สิงหาคม 2022

การอบรม Poomsae Coach License Seminar 2022

10 สิงหาคม 2022

การอบรม Poomsae Referee Seminar & Poomsae Referee Refresher Course 2022

8 มิถุนายน 2022

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค

25 มีนาคม 2022

การอบรม Online Kyorugi Coach License Seminar 2022 เพื่อการแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้

17 กุมภาพันธ์ 2022

การอบรม Kyorugi Referee Refresher Course 2022

11 กุมภาพันธ์ 2022

การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2022

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.