เทควันโดไทย

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้

การรับสมัคร หมายเหตุ

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้ Read More »

ประกาศ ชุดการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ประกาศ ชุดการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 Read More »

ขยายวันการส่งเอกสารการรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในปี พ.ศ.2565

เดิมต้องจัดส่งเอกสารให้ถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม

ขยายวันการส่งเอกสารการรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในปี พ.ศ.2565 Read More »

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค

วันเวลาและสถานที่ อบรม หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเ

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Read More »

ระเบียบการแข่งขัน Online G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ประเภท พุมเซ่

กำหนดการแข่งขัน 14 – 31 ตุลาคม 2564              

ระเบียบการแข่งขัน Online G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ประเภท พุมเซ่ Read More »

เปิดรับสมัครขอรับทุนของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำการศึกษา 2564

ส่งเอกสารทางไปรณีย์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 พฤศจิกายน

เปิดรับสมัครขอรับทุนของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำการศึกษา 2564 Read More »